logo_top
MENU:
Aktualności
Informacje o projekcie
Warsztaty wokalne
Rekrutacja
Harmonogram zajęć
Galeria
Pliki do pobrania
Archiwum
Powrót na stronę główną chóru Cantamus
logotyp

Warsztaty wokalne


•ORGANIZATOR WARSZTATÓW

Organizatorem warsztatów jest Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Marcina w Kępnie.

•CEL I PRZEDMIOT WARSZTATÓW

Celem warsztatów jest podniesienie poziomu edukacji muzycznej osób dorosłych, w tym członków chóru męskiego Cantamus w terminie do 06.2014 r. – w celu rozwoju lokalnej twórczości artystycznej.
Ponadto warsztaty przyczynią się do rozwijania wrażliwości i twórczości w obszarze muzyki.
Przedmiotem warsztatów będą profesjonalne zajęcia z zakresu emisji głosu i ogólnej wiedzy muzycznej.
Zakres warsztatów obejmować będzie 20 zajęć.
Udział w warsztatach dla uczestników jest bezpłatny.

•WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

Uczestnictwo w warsztatach jest dla wszystkich uczestników obowiązkowe.
Organizator dopuszcza maksymalnie dwie usprawiedliwione nieobecności.
Warsztaty przeprowadzone będą według przygotowanego harmonogramu zajęć.
Organizator dopuszcza możliwość zmiany terminu zajęć w przypadku zgłoszenia przez uczestnika braku możliwości obecności na zajęciach w terminie wskazanym w harmonogramie zajęć.

Szczegółowe informacje w Regulaminie Warsztatów Wokalnych. Kliknij tutaj

 
cantamus