logo_top
MENU:
Aktualności
Informacje o projekcie
Warsztaty wokalne
Rekrutacja
Harmonogram zajęć
Galeria
Pliki do pobrania
Archiwum
Powrót na stronę główną chóru Cantamus
logotyp

Tytuł projektu

Rozwój lokalnej twórczości chóru męskiego Cantamus

Współfinansowanie projektu
 
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zakres rzeczowy

Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji muzycznej członków chóru męskiego Cantamus poprzez zajęcia wokalne oraz zakup niezbędnego sprzętu do realizacji zadania edukacyjnego. Realizacja powyższego projektu przyczyni się do rozwoju lokalnej twórczości artystycznej, kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów śpiewaczych.

Tematyka zajęć dla członków zespołu chóru męskiego Cantamus obejmować będzie m.in. ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, emisyjne, naukę właściwego czytania zapisu nutowego itp. Warsztaty odbywać się będą w terminie luty – czerwiec 2014 r., średnio 2 – 3 razy w miesiącu po 5h/zajęcia. Zakłada się, że 1,5 – 2 h chór ćwiczyć będzie wspólnie, a 3 – 3,5h prowadzone będą zajęcia indywidualne.

Zajęcia prowadzone będą przez profesjonalnego trenera emisji głosu posiadającego wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie pracy śpiewaczej i treningów emisji przeprowadzonych z zespołami śpiewaczymi, chórami. Nad poprawnością prowadzonych zajęć czuwać również będzie metodyk, który posiada odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne – co zapewni wysoką jakość oferowanych zajęć.


Koszt przedsięwzięcia

Koszt realizacji projektu to 37 456,79 zł, z czego dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznano w kwocie 25 000,00 zł.